SECURE DRIVE

ระบบจัดเก็บและจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Secure drive)

        ในโลกยุคปัจจุบันที่การทำงานและการใช้ชีวิตของผู้คนต้องพึ่งพาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาที่หลากหลาย ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ผู้คนมีการทำงานนอกสถานที่หรือแม้แต่ต้องทำงานจากที่บ้านเพื่อให้การทำธุรกิจขององค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่องพร้อมรับการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับการมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมไปทั่วประเทศ และทั่วโลก การใช้คลาวด์ในการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ พนักงานในองค์กรต่างๆ นิยมใช้บริการของ คลาวด์เก็บข้อมูลสาธารณะ (Public Could Storage) ซึ่งเป็นบริการฟรีที่มีอยู่ทั่วไป เช่น Dropbox , Google Drive และ Baidu เป็นต้น พื้นที่จัดเก็บไฟล์ข้อมูลของบริการสาธารณะเหล่านี้ ล้วนแล้วอยู่นอกประเทศไทย เช่นในสหรัฐอเมริกา จีน หรือรัสเซียเป็นต้น จากหลายเหตุการณ์เราจะพบว่ามีความพยายามลักลอบเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา ทั้งจากเหล่าอาชญากรไซเบอร์ และจากรัฐบาลของประเทศมหาอำนาจที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลของประเทศอื่น ๆ  ดังนั้นเมื่อพนักงานในองค์กรนำไฟล์ข้อมูลที่มีความสำคัญเกี่ยวกับกิจการ ทั้งด้านกลยุทธ์ แผนงาน กฎหมาย หรือการเงินขององค์กรเข้าสู่ระบบ Public Cloud จึงเท่ากับเป็นการสร้างความเสี่ยงอย่างมากให้แก่องค์กร โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่มีพนักงานอยู่เป็นจำนวนมาก และมีข้อมูลภายในที่มีความสำคัญ แต่การห้ามพนักงานใช้เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลบนคลาวด์ก็เท่ากับเป็นการสูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และการเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ที่หลากหลาย จากในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วยเช่นกัน

      บริษัท อินไวเซอร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้ทำการคิดค้นเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่ชื่อว่า “Secure Drive” ซึ่งนำเสนอคุณสมบัติทุกอย่างที่มีอยู่ใน Public Could Storage ที่พนักงานสามารถจัดเก็บและเข้าถึงไฟล์ของตนเองได้จากหลากหลายอุปกรณ์ จากทุกสถานที่ และตลอดเวลา แต่ให้ความปลอดภัยและเชื่อมั่นสูงสุดแก่องค์กร เพราะไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบจะถูกเก็บรักษาไว้ในศูนย์ข้อมูลขององค์กรเท่านั้น นอกจากนี้ Secure Drive ยังมีคุณสมบัติอีกหลายอย่างที่เหนือกว่าระบบทั่วไป เช่น สามารถแสดงลายน้ำบนเอกสารสำคัญขององค์กร สามารถแก้ไขหรือ ดูเนื้อหาในเอกสาร แทบทุกประเภทโดยที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรือจัดซื้อซอฟต์แวร์เหล่านั้น รวมไปถึงการรองรับการใช้งานและเมนูภาษาไทย อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติ (Customize) ซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับแต่ละองค์กรได้เป็นอย่างดี