ระบบบริหารการจัดการคอมพิวเตอร์ (StarCat) 

ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ได้กลายมาเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่แทบทุกแห่งมักจะมีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เป็นจำนวนหลายพัน ไปจนถึงหลายแสนเครื่อง การนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานร่วมกันในเครือข่ายเป็นจำนวนมากนั้น มักก่อให้เกิดความยากลำบากต่อการควบคุมดูแล บริหารจัดการ และการบำรุงรักษา

อ่านเพิ่มเติม

 

เกษตรอัจฉริยะ (Smart farming solution)

ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีการใช้สารพิษในการฆ่าแมลงและกำจัดวัชพืชกันอย่างแพร่หลาย สารพิษกำจัดศัตรูพืชเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อแมลง และวัชพืช แต่ยังเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ และสัตว์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติอีกด้วย ที่สำคัญสารพิษที่ตกค้างจากการใช้ในการทำการเกษตรนั้น จะปนเปื้อนมากับพืชผักที่เรานำมาเป็นอาหารในแต่ละวัน และเกิดการสะสมในร่างกายผู้ที่บริโภคมากขึ้นเรื่อย ๆ จะพบว่าทุกวันนี้คนไทยมักจะมีโรคภัยต่าง ๆ รุมเร้าเมื่อย่างเข้าสู่วัยกลางคน และวัยชรา

อ่านเพิ่มเติม

ไอโอที (IoT, Internet of Things) 

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  กลุ่มบริษัท มอสกี้ เล็งเห็นถึงความสำคัญ เราจึงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีด้านระบบสมองกลฝังตัว, Internet of Thing (IoT), Remote Sensing และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งไปสู่อนาคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโลก สังคม และคุณภาพชีวิตของทุกคน โดยคลอบคลุมเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่หลากหลายเช่น ZigBee, XBee, NB-IoT , LoRa และ eMTC เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม