เราทำอะไร

          บริษัท มอสกี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี และบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการนำ StarCat ไปสู่สินค้าโซลูชั่นที่มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงที่สุดในประเทศไทย โดยมีหน่วยงานราชการทุกขนาด บริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดใหญ่ เลือกใช้มากที่สุด จากความชำนาญและประสบการณ์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ วันนี้เราได้มุ่งมั่นในการพัฒนาในผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน IoT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยและชีวิตเรามากขึ้นในอนาคตอันใกล้ ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ยังเห็นถึงความสำคัญของการเกษตรไทย ที่เป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศ เราจึงได้พัฒนา StarCat Wise Farm ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเราที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทยดั้งเดิม ทุกๆผลิตภัณฑ์เรา เราหวังว่า จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ประเทศไทยมีความเจริญทัดเทียมนานาประเทศ และก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศชั้นนำของโลก

ระบบบริหารการจัดการคอมพิวเตอร์ (StarCat) 

ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ได้กลายมาเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่แทบทุกแห่งมักจะมีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เป็นจำนวนหลายพัน ไปจนถึงหลายแสนเครื่อง การนำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานร่วมกันในเครือข่ายเป็นจำนวนมากนั้น มักก่อให้เกิดความยากลำบากต่อการควบคุมดูแล บริหารจัดการ และการบำรุงรักษา

อ่านเพิ่มเติม

 

เกษตรอัจฉริยะ (Smart farming solution)

ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีการใช้สารพิษในการฆ่าแมลงและกำจัดวัชพืชกันอย่างแพร่หลาย สารพิษกำจัดศัตรูพืชเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อแมลง และวัชพืช แต่ยังเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ และสัตว์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติอีกด้วย ที่สำคัญสารพิษที่ตกค้างจากการใช้ในการทำการเกษตรนั้น จะปนเปื้อนมากับพืชผักที่เรานำมาเป็นอาหารในแต่ละวัน และเกิดการสะสมในร่างกายผู้ที่บริโภคมากขึ้นเรื่อย ๆ จะพบว่าทุกวันนี้คนไทยมักจะมีโรคภัยต่าง ๆ รุมเร้าเมื่อย่างเข้าสู่วัยกลางคน และวัยชรา

อ่านเพิ่มเติม

ไอโอที (IoT, Internet of Things) 

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  กลุ่มบริษัท มอสกี้ เล็งเห็นถึงความสำคัญ เราจึงวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีด้านระบบสมองกลฝังตัว, Internet of Thing (IoT), Remote Sensing และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งไปสู่อนาคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโลก สังคม และคุณภาพชีวิตของทุกคน โดยคลอบคลุมเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่หลากหลายเช่น ZigBee, XBee, NB-IoT , LoRa และ eMTC เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ระบบบริหารจัดการและติดตามยานพาหนะ (Startrax)

ปัจจุบัน ในสภาวะที่น้ำมันมีราคาแพง กิจการต่าง ๆ ที่ต้องใช้ยานพาหนะในการเดินทาง การให้บริการ และการขนส่ง ต่างมีภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องเชื้อเพลิงที่สูงมากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มียานพาหนะเป็นจำนวนหลายร้อย หลายพันคัน ทำให้แต่ละเดือนองค์กรต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล โดยความสูญเสียหนึ่งของผู้ประกอบการที่ประสบกันอยู่ทุกวันนี้ ก็คือ การนำยานพาหนะไปใช้ในกิจการส่วนตัวของพนักงาน การทุจริตน้ำมันเชื้อเพลิง และการใช้งานยานพาหนะขาดประสิทธิภาพ เช่นการจอดรถติดเครื่องทิ้งไว้เป็นเวลานาน หรือ การขับออกนอกเส้นทาง

อ่านเพิ่มเติม

สารพัด แพลตฟอร์ม (Xarapat platform)

เป็นแพลตฟอร์มบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่เชื่อมโยงผู้ใช้บริการนับล้านรายเข้าด้วยกัน  เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการสามารถติดต่อสื่อสารหรือรับบริการได้ง่ายขึ้น ที่จะส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างแพร่หลายทุกพื้นที่ และจะนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยประชาชนทุกคนสามารถค้นหาบริการ และแรงงานรอบ ๆ ตัว ได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Xarapat บนสมาร์ทโฟน ระบบจะนำเสนอข้อมูลแรงงานโดยเรียงลำดับจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่สุด

อ่านเพิ่มเติม

ระบบจัดเก็บและจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Secure drive)

 ในโลกยุคปัจจุบันที่การทำงานและการใช้ชีวิตของผู้คนต้องพึ่งพาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาที่หลากหลาย ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ผู้คนมีการทำงานนอกสถานที่หรือแม้แต่ต้องทำงานจากที่บ้านเพื่อให้การทำธุรกิจขององค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่องพร้อมรับการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับการมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมไปทั่วประเทศ และทั่วโลก การใช้คลาวด์ในการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

อ่านเพิ่มเติม