เกี่ยวกับเรา

 

ประวัติ

บริษัท มอสกี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยทีมงานผู้ก่อตั้งมีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์มาเป็นระยะเวลานาน มีประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่บริษัทชั้นนำของโลก เช่น Sun Microsystems, IBM , Anderson Consulting และ Microsoft รวมถึงมีประสบการณ์ในการออกแบบ การติดตั้งระบบ และการแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน รวมไปถึงองค์กรต่างๆ ในต่างประเทศ จึงได้นำประสบการณ์มาพัฒนา ทำให้มีความรู้ และเข้าใจปัญหาของการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายเป็นอย่างดี

 

 

วิสัยทัศน์

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของเราเป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าของเรา เราต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบบริการจัดการเครื่องลูกข่ายคอมพิวเตอร์ (StarCat) นี้ให้เป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญของทุกๆ องค์กร ทั้งวางแผนต่อยอดไปยังเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีทั้งหมดให้เป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกระดับ ทุกกลุ่มธุรกิจ และทุกความต้องการ  เราให้ความสำคัญกับพนักงานและทีมงานทุกคนของบริษัท การสร้างความสุขในการทำงาน การสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และการสร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกัน เหล่านี้จะช่วยให้พนักงานทุ่มเทและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ทั้งลูกค้า บริษัท และตัวพนักงานเอง

 

 

ภารกิจ

เรามุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของเราสู่ตลาดภายในประเทศ และรวมถึงตลาดต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์หลัก
คือ StarCat Software ซึ่งเป็นโซลูชั่นสำหรับการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายขององค์กร เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ StarCat Software เป็น เครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างไม่ติดขัด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง รวมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้กับองค์กรของลูกค้า นอกจากนี้เรายังได้จัดเตรียมแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับตลาดที่จะขยายตัวขึ้นไปยังประเทศในกลุ่ม AEC ที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้