ตำแหน่งงานว่าง

Job Detail

ตำแหน่ง Programmer

รับสมัคร

รายละเอียดของงาน

1 ตำแหน่ง C# Programmer (พัฒนา Application ด้วยภาษา C# .Net ได้)
2 ตำแหน่ง ASP.NET Programmer (พัฒนา Web Application ด้วยภาษา ASP.NET C# ได้)
3 ตำแหน่ง PHP Programmer (พัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP ได้)
4 ตำแหน่ง iOS หรือ Android Programmer (สามารถพัฒนา Mobile Application แบบ Native หรือ แบบCross Platform ได้ และหากมีประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรมด้วย React Native จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5 ตำแหน่ง Hardware Engineer (มีความสนใจในงานพัฒนาระบบ IoT สามารถออกแบบ PCB และวงจรอิเล็กทรอนิคส์ได้ มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น Arduino, Raspberry Pi)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1 วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี - โท สาขา Computer Science, Computer Engineer, Information Technologies
2 ประสบการณ์ 1-3 ปี
3 คุณสมบัติตามหน้าที่และรายละเอียดของงานข้างต้น